Kazachstański program społeczny Kandas (dawniej: Oralman) w pigułce.

Oralman to kazachski program społeczny powstały w latach 90-tych z inicjatywy ówczesnego prezydenta Nazarbajewa. Celem inicjatywy jest repatriacja Kazachów do ojczyzny. Z programu mogą skorzystać Kazachowie rozsiani po całym świecie. Władzy kazachskiej zależało w tamtym okresie na zmianie struktury narodowościowej, ponieważ wraz z uzyskaniem niepodległości rdzenni kazachowie stanowili ok. 40% wszystkich mieszkańców, a program repatriacji miał wspomóc działania rządowe. Czytaj dalej Kazachstański program społeczny Kandas (dawniej: Oralman) w pigułce.

Konflikt Serbii z Kosowem – czyli tykająca bomba w środku Europy

Po rozpadzie Jugosławii sytuacja pomiędzy Serbią a Kosowem stała się coraz bardziej napięta. Kosowo zostało wtedy częścią Federalnej Republiki Jugosławii, która rządzona była przez Serbów. W późniejszym czasie Kosowo zaczęło dążyć do tego aby być niepodległym państwem. Pomimo nieudanej próby w 2007 roku, w 2008 roku Kosowo stało się najmłodszym państwem w Europie. To jednak nie polepszyło stosunków z Serbią, która nie uznała niepodległości Kosowa i po dziś dzień uważa je za swoje terytorium. Czytaj dalej Konflikt Serbii z Kosowem – czyli tykająca bomba w środku Europy

‚Meksykańskie Kartele, ISIS – rekrutacja przez gry online

Gry online stały się w ostatnich latach miejscem silnego marketingu. O uwagę konsumenta walczą już nie tylko korporacje, reklamując swoje towary i nawiązując współpracę z wydawcami gier, ale także wojsko poszukujące potencjalnych rekrutów.
Nic więc dziwnego, że przestępcze i terrorystyczne środowiska postanowiły wykorzystać to medium jako miejsce rekrutacji oraz rozpowszechniania swojej propagandy Czytaj dalej ‚Meksykańskie Kartele, ISIS – rekrutacja przez gry online