Europeizacja czy islamizacja? Dokąd tak naprawdę zmierza Turcja?

Na przestrzeni ostatnich lat coraz bardziej widoczne staje się oddalenie pomiędzy Turcją, a szeroko rozumianym Zachodem. Położona w tak strategicznie ważnym obszarze Turcja, której terytorium usytuowane jest na styku Europy i Azji, graniczące bezpośrednio z krajami Bliskiego Wschodu, a także Bałkanami i Kaukazem, od niemal samego początku zimnej wojny należała do amerykańskiej (zachodniej) strefy wpływów. … Czytaj dalej Europeizacja czy islamizacja? Dokąd tak naprawdę zmierza Turcja?

Dzieci-żołnierze we współczesnych konfliktach zbrojnych

Według danych Amnesty International, największej na świecie organizacji broniącej praw człowieka, wciąż ponad 300 tysięcy dzieci wykorzystywanych jest w konfliktach zbrojnych w 19 krajach. Są porywane z domów i szkół, zmuszane do zabijania, stają się ofiarami gwałtów, zostają kalekami lub giną. Wiele z nich nie ukończyło nawet dziesięciu lat. Czytaj dalej Dzieci-żołnierze we współczesnych konfliktach zbrojnych

Prywatyzacja konfliktów zbrojnych — rola prywatnych przedsiębiorstw wojskowych

W ostatnich latach coraz częściej dochodzi do zjawiska nazywanego prywatyzacją wojny, czyli udziału prywatnych firm w rozmaitych konfliktach. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe od początku lat 90. XX wieku ulega ciągłemu zwiększaniu się roli prywatnego sektora, prowadzącego działania zarezerwowane dotąd dla narodowych sił zbrojnych poszczególnych państw. Czytaj dalej Prywatyzacja konfliktów zbrojnych — rola prywatnych przedsiębiorstw wojskowych

Konflikt grecko-macedoński — spór (nie tylko) o nazwę

Kiedy w 1991 roku z rozpadającej się Jugosławii wyłoniła się niepodległa Republika Macedonii, natychmiast rozgorzał konflikt pomiędzy nowo powstałym państwem a Grecją. Główny element konfliktu stanowił sprzeciw Grecji wobec używania nazwy Macedonia przez rząd w Skopje, uargumentowany greckim pochodzeniem i grecką tradycją państwową tej nazwy, która wobec tego nie powinna być używana w odniesieniu do innego państwa. Czytaj dalej Konflikt grecko-macedoński — spór (nie tylko) o nazwę