Czyj jest Krym?

Utrata Krymu przez Ukraińców wywołuje niekończącą się debatę i spory. Jest narodową traumą dla całego ukraińskiego społeczeństwa, które wciąż ma nadzieję na odzyskanie nielegalnie anektowanych przez Federację Rosyjską terytoriów. Terytoriów, które zostały zawłaszczone wbrew prawu międzynarodowemu. Rosjanie temu zaprzeczają — według nich Krym jest rosyjski, nierozłącznie związany z ich historią i kulturą. Tymczasem historia tych terenów jest zawiła i nacechowana dramatycznymi wydarzeniami, takimi jak najazdy, wysiedlenia, wojny czy czystki etniczne. Największym problemem Krymu jest jego geostrategiczne położenie, będące punktem umożliwiającym kontrolę nad Morzem Czarnym i szlakami handlowymi. Czytaj dalej Czyj jest Krym?

Przestępczość zorganizowana. Wybrane sposoby jej zwalczania

Przestępczość zorganizowana w Polsce zaczęła rozwijać się w okresie przemiany lat 90. Równolegle do tego zjawiska rozpoczęła się walka z tym procederem. W tym czasie państwo polskie wprowadziło szereg metod i sposobów walki z przestępczością zorganizowaną, których omówieniem się zajmiemy. Czytaj dalej Przestępczość zorganizowana. Wybrane sposoby jej zwalczania

Gospodarka po drugiej stronie Bugu, część 1. (1991-2005)

Sukces wojsk rosyjskich na Krymie i w Donbasie nie jest wynikiem wyłącznie kwestii militarnych, które zwykle mamy na myśli mówiąc o konflikcie zbrojnym. Federacja Rosyjska wykorzystała ogólną słabość państwa ukraińskiego, wynikającą m.in. z sytuacji gospodarczej młodej republiki. Ukraina w przeciągu pierwszych dwudziestu pięciu lat swojego istnienia straciła aż 35 proc. PKB i zdaniem Banku Światowego jest to najgorszy wynik w tym okresie na całym świecie. Dlaczego? Czytaj dalej Gospodarka po drugiej stronie Bugu, część 1. (1991-2005)

Dezinformacja w rosyjskich działaniach hybrydowych — wydanie europejskie

Poprzez dezinformację oraz manipulowanie rzeczywistością Federacja Rosyjska prowadzi długofalowe działania mające na celu wywieranie wpływu, indoktrynację oraz destabilizację poszczególnych państw europejskich — to fakt. To również nieodłączny element rosyjskiej polityki zagranicznej, środków aktywnych wypracowanych w okresie radzieckim oraz komponent współczesnych działań hybrydowych. Czytaj dalej Dezinformacja w rosyjskich działaniach hybrydowych — wydanie europejskie

Więzienie Alcatraz. Piekło na ziemi

Więzienie Alcatraz funkcjonowało stosunkowo krótko, bo tylko 29 lat — od 1934 do 1963 roku. Mimo to do dziś uważane jest za jedno z najcięższych i najniebezpieczniejszych więzień na świecie. Zostało zamknięte przez wysokie koszty utrzymania oraz błędy w konstrukcji budowy, które umożliwiały ucieczkę. Dzisiaj stanowi jedną z większych atrakcji turystycznych San Francisco. Czytaj dalej Więzienie Alcatraz. Piekło na ziemi