Migracja a integracja, czyli fakty na temat integracji imigrantów w Unii Europejskiej

IMIGRACJA A EMIGRACJA Rozpoczynając rozważania na temat integracji kulturowej imigrantów należy wyjść od zdefiniowania pojęć imigracja i emigracja. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej — imigracja to działanie, w wyniku którego osoba ustanawia swoje miejsce zamieszkania na terytorium … Czytaj dalej Migracja a integracja, czyli fakty na temat integracji imigrantów w Unii Europejskiej

Zrozumieć PTSD

PTSD, czyli zespół stresu pourazowego, po raz pierwszy został zdefiniowany przez psychiatrów dopiero w latach 80. XX wieku. Każdy człowiek posiada indywidualną odporność na różnego rodzaju traumatyczne przeżycia, których doświadcza, jednak każdy z nas ma pewną granicę tejże odporności, której przekroczenie może powodować negatywne skutki psychologiczne. Konsekwencje doświadczonej traumy często ustępują samoistnie, zdarza się jednak, … Czytaj dalej Zrozumieć PTSD

Droga Macedonii Północnej do Unii Europejskiej

Republika Macedonii już po uzyskaniu niepodległości rozpoczęła proces transformacji społeczno-politycznej. Zaczęto realizować proces zamiany systemu jednopartyjnego na pluralistyczny, zaczęto odchodzić od gospodarki planowanej na rzecz gospodarki wolnorynkowej. Starano się zastępować struktury socjalistyczne nowymi, demokratycznymi rozwiązaniami. Wszystkie rządzące po sobie partie polityczne uznawały, że ich najważniejszym celem jest człokowstwo w Unii Europejskiej i NATO. Macedonia wśród … Czytaj dalej Droga Macedonii Północnej do Unii Europejskiej

Kosmodrom Wostocznyj. Próba uniezależnienia się Rosji od Kazachstanu

Budowany od 2010 roku kosmodrom Wostocznyj od samego początku napotykał problemy techniczne, a osoby pracujące przy jego budowie dopuszczały się naruszeń prawa. Jego budowa motywowana była uniezależnieniem się od Kazachstanu w zakresie przemysłu kosmicznego – owa zależność pojawiła się bowiem wraz z rozpadem Związku Sowieckiego. Budowa Wostocznyja wpisała się także w zakrojone na szeroką skalę udoskonalanie i rozwijanie potencjału kosmicznego przez Federację Rosyjską. Pierwszy start rakiety nośnej planowano na 2016 rok. Jaki był bieg wydarzeń? Czytaj dalej Kosmodrom Wostocznyj. Próba uniezależnienia się Rosji od Kazachstanu