Ewolucja systemu penitencjarnego

Instytucje funkcjonujące na wzór więzień znane były już w starożytności, jednak stanowiły one odpowiednik współczesnych aresztów śledczych. Lochy, podziemia czy piwnice służyły do przetrzymania skazanego do czasu wykonania wówczas funkcjonujących środków karnych. Najczęściej stosowanym środkiem była kara śmierci, której uprawomocnienie stanowiły ówczesne systemy prawne. “Więzienia” w średniowieczu odgrywały podobną rolę; służyły do przetrzymywania więźniów do … Czytaj dalej Ewolucja systemu penitencjarnego