Konflikt Serbii z Kosowem – czyli tykająca bomba w środku Europy

Po rozpadzie Jugosławii sytuacja pomiędzy Serbią a Kosowem stała się coraz bardziej napięta. Kosowo zostało wtedy częścią Federalnej Republiki Jugosławii, która rządzona była przez Serbów. W późniejszym czasie Kosowo zaczęło dążyć do tego aby być niepodległym państwem. Pomimo nieudanej próby w 2007 roku, w 2008 roku Kosowo stało się najmłodszym państwem w Europie. To jednak nie polepszyło stosunków z Serbią, która nie uznała niepodległości Kosowa i po dziś dzień uważa je za swoje terytorium. Czytaj dalej Konflikt Serbii z Kosowem – czyli tykająca bomba w środku Europy