Niebezpieczeństwo wynikające z niewykorzystywania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych podczas inwestycji państwowych

Jak podaje portal antykorupcja.gov.pl, w naszym kraju jeden na pięć przetargów jest ustawiony. Dane te wynikają z raportu na temat nieprawidłowości w zamówieniach publicznych. Analiza dostępnych informacji pozwoliła wykazać, że różnica między kosztem planowanym a rzeczywistym, końcowym, wynosi ponad 50%. Jak szacuje Komisja Europejska, w 2010 roku budżety krajowe oraz unijne mogły szacunkowo utracić od 1,4 do 2,2 mld euro. Czytaj dalej Niebezpieczeństwo wynikające z niewykorzystywania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych podczas inwestycji państwowych